خرید کد، تگ و کارت تردد

لطفاً جهت ثبت سفارش، موارد زیر را انتخاب کنید:


انتخاب تصویر نوع درخواست قیمت تعداد جمع کل
کد شناسایی اثر انگشت 8,900 تومان 0
تگ جا سوئیچی NFC 14,900 تومان 0
کارت تردد کارکنان شرکت 29,000 تومان 0


مبلغ پرداختی: 0