دفتر برنامه سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری

اخبار و مطالب مرتبط با شبکه علم و فناوری

ضرورت هدفمندی فعالیت‌های پژوهشی و جلوگیری از پراکنده‌کاری در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی
ارزیابی ایده‌های نوآورانه در کارگروه ارزیابی واحدهای فناوری مرکز رشد پارک علم و فناوری استان کردستان
ارزیابی ایده‌های نوآورانه در کارگروه ارزیابی واحدهای فناوری مرکز رشد پارک علم و فناوری استان کردستان
آیین معارفه دکتر غلامی، وزیر علوم برگزار شد
بیست و ششمین نشست رؤسای پارک های علم و فناوری برگزار شد.
در جلسه کارگروه نظارت و ارزیابی پارک‌های علم و فناوری تصویب شد؛  ارتقای پارک علم و فناوری مازندران از سطح سه به دو
آرشیو اخبار