دفتر برنامه سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری

اخبار و مطالب مرتبط با شبکه علم و فناوری

رونمایی از سه محصول فناورانه شرکت‌های دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، برنامه‌های هفته پژوهش و فناوری را تشریح کرد
دکتر شریفی: داشتن طرح پژوهشی شرط اصلی رقابت در جشنواره پژوهشگران برتر است
ضرورت هدفمندی فعالیت‌های پژوهشی و جلوگیری از پراکنده‌کاری در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی
ارزیابی ایده‌های نوآورانه در کارگروه ارزیابی واحدهای فناوری مرکز رشد پارک علم و فناوری استان کردستان
ارزیابی ایده‌های نوآورانه در کارگروه ارزیابی واحدهای فناوری مرکز رشد پارک علم و فناوری استان کردستان
آرشیو اخبار